Čistička vzduchu účinně odstraňuje nečistoty ze vzduchu a zbaví vzduch v uzavřených místnostech prachových částic, alergenů, virů a bakterií, cigaretového kouře a dalšího zápachu. Elektrostatický filtr zachytí až 99% znečištěných částic a tím přispívá k vytvoření zdravého životního prostředí.

Jak čističe vzduchu pracují?

Naprosto nehlučný ventilátor čističe nasává vzduch, který prochází přes tři filtry, mechanický filtr zadrží nejhrubší nečistoty, elektrostatický filtr polapí i nejmenší částice až po 0,01 mikronu a karbonový filtr (za příplatek) slouží k odstranění nepříjemných zápachů. Takto filtrovaný vzduch se vrací do prostředí, navíc obohacen zápornými ionty ke zdokonalení biochemických parametrů.

Čističe vzduchu jsou vybaveny dokonalým systémem řízení elektroniky, který rozpozná, je-li vzduch v místnosti znečištěn a sám se zapne.

Deset rad pro správný výběr a používání čističů vzduchu

Zpracováno podle Manuálu prevence v lékařské praxi, kapitola Čističe vzduchu, autorka MUDr. A. Lajčíková, Státní zdravotní ústav v Praze.

  1. Vhodně zvolený a správně používaný čistič vzduchu zachytí domácí prach, pyl, výtrusy plísní, bakterie, zbytky roztočů, části zvířecí srsti, smog a řadu dalších alergenů. Usnadní a zpříjemní pobyt v interiéru alergikům, astmatikům, lidem s častým onemocněním horních nebo dolních cest dýchacích a všem, kteří chtějí preventivně udělat něco pro své zdraví.
  2. Kritéria dobrého a výkonného čističe vzduchu: * protiprašná účinnost 80 % a více * vzduchový výkon musí být min. 1-1,5x vyšší než objem místnosti * hlučnost 40 dB(A) a méně
  3. Při výběru čističe vzduchuplatí: jedna místnost - jeden přístroj. Čističe vzduchu plní svoji funkci pouze v uzavřené místnosti. Instalace není vhodná do místností průchozích a trvale neuzavřených.
  4. U čističů vzduchu je důležitý ionizátor, který obohacuje vzduch o lehké záporné ionty a zvyšuje čisticí účinek.
  5. Čistič vzduchu musí mít indikátor zanesení filtru, který uživatele upozorní na výměnu filtru. Doporučujeme filtry raději měnit častěji, nejlépe po půl roce provozu.
  6. Čistič vzduchu by měl být v provozu trvale nebo alespoň po dobu pobytu osob v místnosti. Provoz kratší než jednu hodinu je nedostatečný.
  7. Čistič vzduchu nedoporučujeme umístit na zem, pod strop nebo do těsné blízkosti okna a dveří, aby nedocházelo k nadměrnému přisávání usazených nečistot.
  8. Optimální umístění je ve střední vzdálenosti mezi oknem a dveřmi na stěně nebo na vhodné poličce či skříňce.
  9. Vyústek čistého vzduchu má vždy směřovat do dýchací zóny.
  10. Před nákupem doporučujeme prostudovat návod k použití.Návod musí být v českém jazyce