Vysoušeče vzduchu

Vysoušeče vzduchu nachází uplatnění všude tam, kde je nežádoucí vlhkost. Zvýšená vlhkost vede ke vzniku plísní na zdech, odlepování tapet, škodám na omítkách. Vysoušeče vzduchu udržují vlhkost na požadované hodnotě a zamezují kondenzaci par. Výsledkem je snížená vlhkost vzduchu, která způsobuje vysychání stěn uzavřených prostor, ale i uskladněných surovin a výrobků.

Co způsobuje nadměrnou vlhkost?

Vznik vlhkosti uvnitř budov způsobují běžné aktivity člověka jako je vaření, praní, koupání, sprchování, zalévání květin a dokonce i lidské dýchání. Ohřátý vzduch topením v místnosti postupuje přirozeným prouděním a dostává se ke chladnému povrchu oken a zdí, na kterém se kondenzuje. Kondenzování a vlhkost vede ke vzniku zdraví škodlivých plísní na zdech, odlepování tapet nebo škody na omítkách. Neřeší-li se tento problém, může se plíseň a hniloba dostat i na nábytek nebo na dřevěné stavební nosníky. Vysoká vlhkost také napomáhá ke zvýšení výskytu roztočů, což je velký problém zejména pro alergiky, jelikož zvyšuje riziko astmatu.

Optimální vlhkost vzduchu v obytných budovách je 40 – 60%.

Jak vysoušeče vzduchu pracují?

Ohřev a větrání - tato metoda spočívá ve zvýšení teploty v místnosti a intenzivním větrání. Vlhký vzduch z místnosti se nasává skrz pórovitý, chemicky impregnovaný materiál, který absorbuje vlhkost. Když materiál absorbuje určité množství vody, tak se nasytí a profukováním horkého vzduchu skrz materiál se absorbovaná voda odpaří a odvede v profukovaném vzduchu. Při nízkých teplotách je možno dosáhnout výborné výsledky s extrémně nízkými hodnotami vlhkosti.

Odvlhčování kondenzací - odstraňuje vlhkost ze vzduchu ochlazením pod teplotu rosného vzduchu, což způsobí přechod vlhkosti do kapalného skupenství (kondenzace). Kondenzační odvlhčovače jsou založeny právě na tomto principu. Teplota vzduchu na výstupu z odvlhčovače je vždy vyšší než teplota v místnosti.